Your address will show here +12 34 56 78

Vanaf maandag 11 mei 2020 willen wij weer gaan starten met lessen. In de eerder verstuurde mail stond dat deze lessen vooral op het turnen gericht zullen zijn, maar dit zal toch niet het geval zijn. Wij kunnen helaas geen gebruik maken van (turn)toestellen buiten. Dit betekent dat de lessen vooral zullen bestaan uit conditie, lenigheid, kracht, tikspelletjes, estafette vormen, kleine turn – en free run onderdelen etc. Het zal dus meer een sportles worden dan een turn – of free run les. Dit betekent dat alle leden zich hiervoor in kunnen schrijven, jongens en meisjes.

 

Hiernaast is het rooster te vinden zoals wij deze vanaf 11 mei 2020 willen gaan hanteren. U kunt uw zoon of dochter opgeven voor één les in de week door een mail te versturen naar info@souplesse.nl met de volgende gegevens:

 

Naam kind:

Leeftijd:

Reguliere lesgroep (en eventueel leiding):

Telefoonnummer in geval van nood: 

 

U schrijft uw zoon of dochter dan in voor iedere week vanaf 11 mei. Iedere week kan hij of zij dan op hetzelfde tijdstip gaan sporten, aanmelden is dus maar één keer nodig.

Na de aanmelding krijgt u een bevestiging via de mail, daarna is de inschrijving definitief.

Let wel op; aanmelden is verplicht!

 

Deze lessen zullen plaats vinden in het park naast de Ridderhal. Inchecken voor de les gebeurt bij de ingang van de Ridderhal. Kinderen mogen zich daar melden bij de coronacoördinator, herkenbaar aan het gele hesje. Blijf als ouders zoveel mogelijk op afstand. Wij willen drukte op het parkeerterrein voorkomen.

Kom niet eerder dan 10 minuten voor de les naar de Ridderhal toe. Het is voor ouders niet toegestaan om te blijven kijken bij de les. We verzoeken u ook om bij het brengen en halen niet te lang te blijven hangen en zo snel mogelijk te vertrekken. Let ook op de 1,5 meter afstand met de andere ouders.

Bij het ophalen verzoeken wij u om op het parkeerterrein te blijven en niet het park in te komen. Afgelopen donderdag heeft er al één les plaats gevonden en wij merkte dat het toch erg druk werd in het park met ouders die kwamen kijken. De leiding komt met de groep kinderen weer naar het parkeerterrein als de les afgelopen is, u kunt uw kind dan daar ophalen.

 

Praktische zaken sportles

–          Tijdens de lessen is het verplicht om (sport)schoenen en sportkleding te dragen.

–          Lange haren moeten vast en sieraden af. 

–          Zorg zelf voor zonnebrand en wat te drinken

–          Er is geen toilet beschikbaar, ga dus voor de les naar het toilet.

 

Update peuters en kleuters

Helaas kunnen de peutergroepen en ouder-kind gym nog niet starten. De ouder-kind gym mag nog niet van start vanwege de richtlijnen van het RIVM. Voor de peuters geldt dat wij als vereniging het niet veilig en verantwoord vinden om met zulke jonge kinderen in het park aan de slag te gaan.

De peuter- en kleuterlessen worden normaal verzorgd door Hi5Ambacht. Op de website www.hi5ambacht.nl vindt u hun aanbod. Hier is ook iedere dag kleutersport opgenomen. De kleuters van GV Souplesse kunnen zich hier eventueel op een dag naar keuze aanmelden. Ook de kleuterjuf die normaal de lessen verzorgt, zul je nu hier tegen komen.

 

Seniorengym

Ook de iedereen van 18+ mag vanaf 11 mei weer gaan sporten. Dat betekent dat onze seniorengym eventueel ook weer van start mag gaan. Onze trainster Lena wil dan ook graag weer beginnen, mits er genoeg oudere zijn die naar deze lessen willen komen. Lena wil op woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur aan de slag in het park bij de Ridderhal. Als u aanwezig wil zijn bij deze lessen, zou u dit dan willen laten weten via info@souplesse.nl. Bij genoeg aanmeldingen zal Lena komende woensdag ook gelijk weer starten. 

 

Slecht weer

Mocht het weer dermate slecht zijn, dat we de les niet door laten gaan, dan stellen wij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte via de mail. Daarnaast zullen wij dit ook vermelden op onze social media accounts.

 

Hieronder vindt u de richtlijnen van GV Souplesse, wilt u deze goed lezen en besprek met uw kind!

Algemeen:

–          Het RIVM maakt onderscheid in verschillende leeftijdsgroepen: tot en met 12 jaar, 13 tot en met 18 jaar en 18 jaar en ouder.

–          De groep tot en met 12 jaar hoeft onderling geen 1,5 meter afstand te houden, wel dient er afstand gehouden te worden van de leiding.

–          De groepen van 13 jaar en ouder en 18+ dienen 1,5 meter afstand te houden van iedereen. Dus ook van elkaar!

 

0

Zoals u inmiddels heeft vernomen via de krant en tv moeten sportclubs gesloten blijven tot aan de meivakantie.
Op zijn vroegst zullen de lessen dus weer starten op maandag 11 mei, mits de maatregelen niet verlengd zullen worden.
Ook voor Souplesse is het een onzeker tijd waarin het voor ons nog niet helemaal duidelijk is wat dit financieel voor ons gaat betekenen. Wij hebben daarom besloten in de maand april alleen een bedrag van € 2,00 te incasseren om de vaste lasten die wij zeker moeten betalen, zoals bijvoorbeeld de bondscontributie te dekken.Wij hopen begin mei wat meer te weten op dit vlak.Natuurlijk hopen wij dat iedereen na de meivakantie weer kan gaan gymmen en in de tussentijd kunnen wij maar 1 ding doen: thuis een beetje in conditie proberen te blijven.Veel sterkte de komende weken en blijf gezond!
0

Vanmiddag (12 maart) heeft het kabinet zwaardere maatregelen getroffen tegen de verdere verspreiding van het virus. Het advies wat eerst gold voor Noord-Brabant, geldt nu voor het hele land.

NOC*NSF volgt deze richtlijn en roept Nederlandse sport op om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten. De KNGU (turnbond) neemt deze richtlijn over en adviseert de verenigingen de clubactiviteiten (trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen) ook t/m 6 april 2020 voorlopig helemaal stil te leggen.

https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus

Wij willen als club deze richtlijn volgen en lassen voorlopig alle lessen af tot en met 6 april. 
Over de financiële consequenties kunnen wij op dit moment nog geen toezeggingen doen.
De onderlinge wedstrijden zullen wij proberen te verzetten.

0