Your address will show here +12 34 56 78

6 – 7 JARIGEN

Voor kinderen in groep 3 en 4 van de basisschool. In deze lessen wordt een begin gemaakt met het toestelturnen. De verschillende basisvormen worden aangeboden op verschillende toestelsituaties. Ook is er tijd voor een spelletje.

DE B-SELECTIE

De B-selectie biedt extra uitdaging voor de kinderen die een hoger niveau willen en kunnen behalen als bij de recreanten, maar net geen aansluiting kunnen vinden bij de A-selectie. Binnen deze groep trainen kinderen van verschillende leeftijden 2 keer per week 2,5 uur. Zij doen mee aan verschillende wedstrijden in de 4e en 5e divisie.

8 – 9 JARIGEN

Voor kinderen in groep 5 en 6 van de basisschool. Het oefenen voor wedstrijden begint bij deze leeftijdsgroep. Vanaf 8 jaar mag er deelgenomen worden aan de wedstrijden binnen de vereniging. Bij deze lesuren worden er oefeningen uit het landelijk oefenstof systeem geoefend. De toestellen waar op geoefend wordt tijdens deze lesuren zijn: ongelijke brug, lange mat, evenwichtsbalk en sprong.

VOORBEREIDEND SELECTIE TURNEN

Talent kan al vroeg ontdekt en ontwikkeld worden bij het voorbereidend selectie turnen. Dit is een training van twee uur per week voor kinderen van 5, 6 en 7 jaar. Het gaat hier om een voorselectie, waar alle basisvormen van het echte turnen aan bod komen. De kinderen mogen aan deze les op uitnodiging deelnemen. De kinderen worden geselecteerd uit de kleuterlessen en de groepen meisjes 6-7 jaar. De training is gericht op aansluiting bij de selectie.

10 – 11 JARIGEN

Voor kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool. Een grote groep recreanten die om meer uitdaging vragen. Ook deze groepen mogen deel nemen aan de wedstrijden binnen onze vereniging, zoals het recreantentoernooi en de onderlinge wedstrijden. Bij de 10- 11 jarigen uren wordt al geoefend op wat moeilijkere turnonderdelen.

12 JAAR EN OUDER

Voor kinderen op de middelbare school. Dit uur is voor turnsters in de leeftijd 12 jaar en ouder die het nog steeds leuk vinden om te turnen. Het leuke aan dit lesuur is dat er veel zelfstandig geoefend wordt en dat de meisjes veel vrijheid hebben. Ieder kan turnen op haar eigen niveau.

DE A-SELECTIE

De A-selectie traint oefenstof gericht op vooral de 2de en 3de divisie. De oefenstof per turnster wordt bepaald aan de hand van het geboortejaar. Alle selectie turnsters zijn verplicht deel te nemen aan de wedstrijden binnen de vereniging en de wedstrijden waarvoor zij ingeschreven worden binnen het Rayon en de Regio. De selectie traint bij Souplesse 3 keer per week met een maximum van 8 uur.